Åbningstider

Folkemindesamlingen holder åbent for interesserede den 1. onsdag i hver måned – undtagen i august måned –  kl. 19.00 – 22.00.

Derudover kan interesserede henvende sig til arkivlederen og formanden – se under bestyrelsen.

Henvendelse kan også ske via arkivets  e-mailadr.: