Bøjden Camping af Jonna Kej

Bøjden Camping – CampOne Bøjden

 I 1961 var der en ekspedient, Svend Walther fra Faaborg, som havde hørt så meget om den påtænkte ”Fugleflugtslinje” mellem Bøjden og Als, at han købte et husmandssted på 8 tdr. land på Bøjdenlandevej 12 af Harald Rasmussen, for med den kommende færgeforbindelse, måtte der også være et behov for en campingplads. Beliggenheden var unik med grund helt ned til vandet. Svend Walther går i gang med en større planering af jorden, og det hele bliver sået til med græs, men kun de øverste to tdr. land bliver brugt til campingplads, mens resten hurtigt kan inddrages også, når behovet opstår. I svinestalden bliver der indrettet bruse- og vaskerum, i kostalden mødelokale i de gamle båse med borde og bænke og i den tidligere fodergang kiosk. Da pladsen var meget åben, sætte Svend Walter et foreløbigt raftehegn rundt om det hele indtil noget beplantning kan gro op. Allerede ved indvielsen den 13. maj 1962 havde de første gæster slået deres telte op. Svend Walther var også villig til at stille sine lokaler til rådighed for Bøjdenboerne. Da Bøjden Mejeri stopper produktionen, manglede beboerne et mødelokale til forskellige arrangementer, men her tilbyder Svend Walther sit nye mødelokale til rådighed for dem, dog blot ikke i højsæsonen.

Svend Walter 1962
Bøjden Camping med telte 1962

Svend Walther ønskede nye udfordringer, og allerede i 1964 sælger han Campingpladsen til sin søster og svoger, Lise og Alfred Nielsen. I 1965 er der nu plads til 150 personer/60 telte, og der kommer hele tiden nye tiltag til. Blandt andet blev der beplantet rundt omkring, så pladsen ikke var så åben. Et andet større projekt var at få vandværksvand ind på pladsen. Hidtil havde den fået vand fra eget brønd, men det var udmærket til en almindelig husholdning, men ikke til en hel campingplads, hvor der året før var besøg af 60-70 telt- og caravanfamilier. Her havde man måtte skaffe vand på anden og mere besværlig måde. Lise og Alfred Nielsen drev sideløbende med Campingpladsen Walthers Kiosk i Faaborg, men efterhånden blev arbejdsbyrden for stor for dem på Bøjden, så ved årsskiftet 1967/68 sælger de Campingpladsen til Brødrene Larsen.

I 1969 bliver pladsen igen solgt og denne gang til bager Tage Nielsen og hans kone, Hanne, samt smed Bent Knudsen. De to mænd havde lært hinanden at kende 5 år tidligere, da de begge var på vej hjem til Danmark fra Australien. Bent Knudsen havde en håndværksmæssig baggrund, mens Tage Nielsen fik sin håndværksmæssige viden ved at gå på aftenskole.  Pladsen bliver udvidet til det dobbelte og midt på pladsen bliver der bygget en ny toiletbygning. I 1970 er pladsen blevet 3-stjernet, og man er oppe på 30.000 overnattende gæster.

Atter bliver Bøjden Camping handlet, og denne gang til Henny og Hans Erik Olsen, som overtager pladsen 1. februar 1971 og åbner den 1. april samme år. Hans Erik havde været købmand i Kolding, og de har en datter, Lene på 12 år, sønnen Henrik på 9 samt tvillingerne Søren og Jens på 1½ år med. Henny og Hans Erik bliver de 5. ejere af pladsen på 10 år, og i deres år på pladsen sker hele tiden nye tiltag med udvidelser og forbedringer, bl. a. bliver der lagt varmt vand ud til håndvaskene i toiletbygningen og bygget en ny bade- og bådebro. Allerede i det første år var der 33.000 overnattende gæster, og pladsen var nu Faaborgegnens største, og det var ikke usædvanlig, at mange af gæsterne havde egne både med. I 1975 er der nu el på alle pladser, varmt vand på toiletterne, varme i TV stuen og en velassorteret kiosk. I 1976 bygges der en ny 172 m2 stor kiosk- og informationsbygning, og den tidligere forretning bliver omdannet til en rolig TV- og opholdsstue. Hans Erik og svigersønnen, Bent bygger selv det meste af bygningen, som blev færdig før højsæsonen

Ved at læse i nogle scrapbøger, som Henny har lavet, lige fra de overtog pladsen, kan man følge udviklingen igennem årene. Et af de første fotos vi ser, er Søren og Jens som ganske små stå bundet udenfor. De havde hver en sele på og var via den bundet med en snor. Det er jo ganske utænkeligt i dag, men der var jo ingen til at passe dem, for hele familien var engageret, og så kunne de se med fra sidelinien. Vi kan også læse, der har været mange forskellige arrangementer for gæsterne. Der har været katoffelløb for børnene, fodboldkampe mellem gæsterne, utallige fællesspisninger og mange andre sociale tiltag. Der står også, at det kostede 550,00 kr. at have en campingvogn eller telt stående i en hel sæson i 1973. I samme udklip står også, at sønnen, Henrik klarede renovationen og kørte rundt på pladsen i traktor forspændt en fladvogn. Dette køretøj blev kaldt ”Flaskeposten”, og sommeren har åbenbart været god, for Henrik var blevet meget solbrændt, ja faktisk så brun som en neger, stadig ifølge datidens avis.

Henny og Hans Erik 1973
Søren og Jens i snor

Årene går, og i 1982 beslutter Henny og Hans Erik at sælge Campingpladsen, og den 4. oktober 1982 skriver Kis og Karl Blaabjerg fra Strib, tidligere pædagog lærer, under på køb af campingpladsen. Det var et helt nyt område for dem, selv om de havde set en campingplads fra den anden side som campister. Henny og Hans Erik flytter tilbage til Kolding 1. marts 1983, men datteren Lene, blev på Bøjden, hvor hun havde stiftet familie. Blåbjerg havde sønnen Per på 13 år med, mens datteren Lene på 16 bliver i Strib for at fortsætte sin skolegang i Middelfart.

Igen sker der nye tiltag på Campingpladsen, som nu er blevet 3-stjernet og har et jordtilliggende på 8 tdr. land. I 1984 bliver der indrettet ”professionelt SILVER SOLARIUM”, men det bliver vist ikke den ønskede succes. Bedre går det med 3 vandcykler, som rigtig kommer i brug samme år og var ret efterspurgte. I 1987 kan vi læse i en annonce, at nu kan vi købe gammeldags isvafler, og åbningstiden bliver væsentlig forøget, idet der nu er åbent alle ugens 7 dage fra 07.00 til 21.30. Samme år kommer Cirkus Krone også på besøg og ligger på pladsen i to dage, hvor de giver to forestillinger. Det blev bestemt ikke et engangsbesøg, idet de kom hvert år, i hvert fald helt frem til 2001. Der bliver indkøbt Kompan legeredskaber til glæde for børnene, etableret minigolfbane og bygget aktivitetshus. Da den nye internationale minigolfbane skulle indvies, skrev Karl Blåberg et brev til formanden for Danmarks Turistråd, Arne Melchior, og inviterer ham til at komme og overnatte i en af de nyopførte 5 hytter og samtidig indvie den nye minigolfbane, men det blev dog kun til et endagsbesøg St. Bededag, hvor Arne Melchior indvier banen og spiller det første spil mod Karl Blåbjerg. I løbet af de næste fem år bliver det til i alt 12 hytter. I 1990 og 1995 bliver der opført to nye sanitetsbygninger, da gæsternes krav til komfort stiger. På grund af ønsker om mere komfort og flere gæster måtte Blåbjerg reducere antallet af pladser, og der bliver arbejdet på at købe mere jord til en ønsket udvidelse. Da mange campister også ønsker vand i forbindelse med camping, bliver navnet i 1991 ændret til Bøjden Strandcamping. I 1997 bliver Bøjdenlandevej 16 pludselig sat til salg, og Blåbjergs køber det. Huset var oprindeligt et tidligere fattighus, men var blevet privat købt og renoveret og havde et jordtillæggende på ca. 10 tdr. land. Det var ikke meningen, al jorden skulle bruges til campingplads. En del skulle være et rekreativt område med udsigt over vandet. Op til sæsonen 1999 var der blevet bygget en toiletbygning i en del af det gamle fattighus, og i dag er der stadig toiletfaciliteter i noget af det, men også lejligheder til medarbejdere,

Selv om parret havde besluttet, de ikke ville foretage flere store investeringer, bygger de alligevel i 1997 en swimmingpool med tilhørende teknikrum, bruser og toilet, Frem til 2002 blev der kun ændret i indkørslen og bygget en ny reception. I 2000 bliver der dog indkøbt et lille tog, Futte, som stadig dagligt tager sine rundture rundt på pladsen til glæde for børn og voksne på pladsen. I 2001 havde pladsen fået den fjerde stjerne.

Kis og Karl 1982

Sønnen, Per havde i 1989 truffet en sød pige, Gitte, blandt gæsterne, og allerede som helt unge havde de et teamwork sammen. Mens de nød sommeren på Campingpladsen sammen med de andre unge, tog de af og til rengøringstjansen eller andet forfaldende arbejde. Fra 15. februar 2003 overtager de unge mennesker pladsen, og det starter et helt nyt kapitel i Campingpladsens historie, og igen kommer der børn på Campingpladsen, idet Gitte og Per har tre piger og en søn. Gitte og Per havde haft Løgismose Camping fra 1992 til 2003, så helt uerfarne med at drive en Campingplads var de ikke.

I 2002 havde Karl Blåbjerg søgt EU`s regionale Mål 2 midler og fået bevilliget penge derfra samt et beløb i samme størrelse fra Staten, idet parret havde planer om at lave en større nybygning, som skal erstatte de eksisterende bygninger og indeholde reception, butik, cafe, restaurant, mødelokaler, badeland, legeland, sportshal, familieopholdsrum, motionsrum og fællesrum samt lejlighed til campingejeren på første sal. Da hele projektet selvfølgelig skal godkendes af diverse myndigheder, og der skal skaffes mere kapital, bliver det først da, Gitte og Per overtager pladsen, projektet påbegyndes. Der har dog måtte reduceres i planerne, da myndighederne ikke ville godkende de første tegninger, så byggeriet blev beskåret med 350 m2, hvilket indeholdt en bowlingbane, som var det, der kunne ofres, uden det gik ud over ambitionen med at opnå ny stjernestatus. I november 2004 begynder parret, godt hjulpet af medarbejdere og håndværkere at bygge den ny hovedbygning med badeland, restauration og beboelse.

Hele pladsen bygges også om samt alle tre servicebygninger. Det kunne blive nogle lange arbejdsdage, blandt anden en dag helt til kl. 04.00 om natten, hvor sjakket slutter af med en fyraftensøl i legerummet. Hele byggeriet skulle være færdig til sæsonåbning 24. marts 2005, hvor Greve Michael Ahlefeldt, Egeskov klipper den røde snor over. Samtidig får pladsen den 5 stjerne.

Endnu et hus bliver købt i 2006, Bøjdenlandevej 18, men det skal kun bruges til privat udlejning. I 2011 mister de en del lejet jord, men får mulighed for at leje et mindre areal i forbindelse med pladsen. Beboelsen bruges i dag af lejrchefparret, mens Gitte og Per bor et andet sted. De er dog stadig fuldt optaget af mange gøremål. Gitte tager sig af alt det administrative samt mange andre gøremål. Per ligger heller ikke på den lade side og har hele tiden en finger med overalt i hverdagen.

Altid må parret være et skridt foran for at følge med udviklingen. Campisters ønsker er ikke de samme i dag som for 25 år siden, hvor Gitte og Per fik deres første campingplads. I dag er det en selvfølge, der er strøm og internet overalt på pladsen, så gæsterne kan sidde i deres varme campingvogn og følge med, hvad der sker rundt omkring i Verden.

Selv om parret har nok at se til på Bøjden, køber de alligevel en plads mere i 2009 i Skagen, som kommer til at hedde CampOne Grenen Strand og i 2013 køber de en plads i Assens, CampOne Assens Strand. Samtidig skifter Bøjden også navn til CampOne Bøjden Strand. Næste generation står allerede klar, idet den næstældste datter, Louise og hendes kæreste, Christian fra i år driver CampOne Assens Strand. Og måske er endnu en generation Blåbjerg klar om en del år, idet Louise og Christian venter deres første barn til juni.

Familien Blåbjerg

Sidste år havde pladsen 80.000-85.000 overnatninger, og det tegner allerede godt, idet påsken i år har været fuldt optaget for første gang i mange år. Campingpladsen har i dag 275 pladser, 27 hytter og flere af dem i luksusklassen med spabad, opvaskemaskine, køleskab, ovn/komfur, fjernsyn med DVD- afspiller ect.  samt 10 udlejningsvogne. Sæsonliggere bliver udnævnt til VIP personer med mange fordele.

Ved indvielsen af Bøjden Camping den 13. maj 1962 skriver Faaborg Folketidende: ”Jo, den forretning skal nok komme til at gå. Det har dens ejere også fortjent efter den store indsats, de har ydet.”

Jo, de vise ord kom bestemt til at passe, for meget er sket, siden Bøjden Camping åbnede første gang i 1962 og har nu eksisteret i 55 år.

Vores egen familie, specielt vores to døtre, Vivian og Hanne har også mange gode minder derfra, da mine forældre og senere kun min mor var fastligger på Bøjden Camping. I de år var der mange unge mennesker, som de knyttede mange venskaber med, og vi andre var trofaste, når mor bød på en bid brød med en dram til, for det smagte nu helt specielt ude i den frie natur.

Jonna Kej

P.S. Tusind tak for lån af scrapbøger med mange værdifulde og gode oplysninger til Henny Olsen og Karl Blåbjerg

CampOne Bøjden 2017
Bøjden-camping-strand 2017