Månedens billede – marts 2022

  • Høres der torden i marts kan der forventes sne i maj
  • Mild marts giver almindeligvis en bøs april
  • Svaler i marts varsler en god sommer
  • Tåge i marts varsler varsler rimfrost i april og en våd og kølig sommer
  • Mild januar og lun februar giver ifølge folketroen meget hyppigt en kold marts måned.
  • Marts er aldrig ringere, end at den dog bringer ni gode dage.

Marts måned er opkaldt efter Mars – romersk krigsgud. Det ældre danske navn er Thors måned eller tordmåned,