Generalforsamling 2019

Der blev afholdt generalforsamling i arkivets lokaler Skolevej 2, Horne, onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.30. Da der var 2, som ikke ønskede genvalg, er sammensætningen af bestyrelsen dermed ændret.

Den ny bestyrelse kan ses under punktet “Om folkemindesamlingen” underpunkt: “Bestyrelse”.

Jubilæum som medlem af bestyrelsen:

Samtidig kunne Jørgen Hansen fejre jubilæum med 40 år i bestyrelsen, og dette blev da også behørigt fejret. Han fik overrakt et glasfad med inskription, og formanden holdt en smuk tale for ham med tak for det meget store arbejde, han altid har lagt i foreningen og sagde bla., at han jo er “Mr. Folkemindesamling”. Endelig fik han også et diplom “for lang og tro tjeneste”.

Klik på billederne