Medlemsskab

Man kan støtte lokalarkivet ved at blive medlem.

Kontingentet er  kr. 100,00 årligt pr. husstand  – såfremt man også ønsker at få “STAVN”  (beretninger og historier fra Faaborg-egnen)  koster dette tidsskrift for øjeblikket kr. 85,00 – altså ialt kr. 185,00 + porto kr.60,00 (kun til de, der ønsker “Stavn” tilsendt med posten) .

Indbetalingen kan foretages via pengeinstitut reg.nr. 0828 konto.nr. 8095611908, eller man kan betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

path