Genforeningen – efterlysning

I 2020 er det som bekendt 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Arkivet efterlyser i den forbindelse, om der skulle være nogle på Horne Land, der ligger inde med billeder, breve, effekter, familiehistorier mv. med relation til grænselandet, som de vil dele med kommende slægter. I bekræftende fald modtager arkivet meget gerne disse – ligesom vi er behjælpelige med at kopiere samt scanne evt. billeder.