Bøger

“STAVN” – udgives af museer, arkiver og folkemindesamlinger i den nu forhenværende Faaborg kommune – kan købes på arkivet sammen med ældre årgange af samme tidsskrift.HLA hjemmeside 041