Arkivet’s sommerudflugt 2019

Tur til flyvestation Karup 25. juni 2019

Da udflugten i 2018 – til Søby Brunkulslejr – viste sig at være et “hit”, besluttede arkivet også i år at arrangere en busudflugt for medlemmerne – denne gang til flyvestation Karup – Danmarks største militære anlæg placeret på den jyske hede.

I lighed med sidste år blev vi afhentet i strålende solskin ved Horne Skole, Vi holdt en formiddagspause med kaffe og ostemadder på en rasteplads, og således styrket blev kursen sat mod Karup, hvor vi ved indgangen blev modtaget af vores guide oversergent Jørgen D. Pedersen. 

Vi kørte rundt på området, mens oversergenten fortalte stedets historie – både før og nu.  Flyvestationen blev etableret som flyvebase af den tyske værnemagt på ganske få måneder fra april til august 1940 ved hjælp af 7000 personer, og den blev løbende udbygget under hele krigen med bla. nogle  bunkers. Den kom til at hedde Fliegerhorst Grove, og blev som udgangspunkt anvendt for Luftwaffes operationer mod England. 

Der blev blandt andet bygget en kæmpebunker – 62 m lang – 49 m bred – 17 m høj, der rummer 3 etager samt en kælder. Væggene er 3,5 m tykke og taget 3,7 m. Der blev anvendt 39.000 kubikmeter beton. Oversergenten fortalte, at det beton, der blev brugt den gang, er det ikke lykkedes at matche siden, f.eks. er Storebæltsbroen bygget af en “ringere” betonblanding. Bunkeren fik et navn : Zentralgefechtstand Gyges. I dag bliver den brugt af flyvevåbnets overvågning- og kontrolenhed.

Efter krigen og frem til 1949 blev flyvepladsen anvendt som lejr for ca. 22.000 tyske flygtninge. De 1.500 grave ved Gedhus og flygtningekirkegården i Grove med 1.300 grave vidner om denne periode. Forsvaret overtog i 1947 flyvestationen fra englænderne og omdøbte den til flyvestation Karup. På grund af beliggenhed, størrelse og installationer blev den hjemsted for Flyvertaktisk Kommando i 1955. I 1970 blev den hjemsted for Drakenflyene. I dag sidder den øverste ledelse for de 3 værn på flyvestation Karup.

Flyvestationen har i dag 3.500 ansatte og over 1000 bygninger bag et 42 km langt hegn. Det samlede areal udgør 3000 hektar.  Her er 80 km veje – 9 km startbaner – 31 km rullebaner – 40 km skov- og hedeveje. Flyvestationen er hjemsted for piloter, mekanikere,  brandfolk, meteorologer og hunde. 

Flyvestationen rummer et naturareal af national betydning. Hessellund Hede i den nordlige del er i dag en af Jyllands få, store sammenhængende hedeflader – der i modsætning til det omgivende landskab ikke er blevet opdyrket og tilplantet inden for de seneste 150 år.

Forsvaret har siden 1995 samarbejdet med Skov- og Naturstyrelsen om at udarbejde pleje- og driftsplaner for militære arealer.
 

Siden 1965 har den civile luftfart opereret fra flyvestationens område.

Vi fik også en demonstration af brandbilerne, blev introduceret for hvorledes de får fugle og dyr væk fra landingsbanerne og var inde og se en redningshelikopter, der også lejlighedsvis bliver brugt af dronningen.  Det var en meget interessant rundvisning, og vores guide var rigtig god. Så vi blev alle meget klogere på flyvestation Karup.

Vi tog afsked med oversergenten og skulle så finde et sted at spise vores frokost. Vi fik lov til at låne en stor hal med borde og bænke på Hessellund Søcamping. Efter frokosten blev kursen sat hjemad, men vi fandt da en ny rasteplads til kaffe og kage. Vi kørte over Grejsdalen og kom ind gennem Vejle via den gamle hovedvej.

Vi “landede” i god behold i Horne efter en dejlig og udbytterig dag – og selvfølgelig ikke mindst i godt selskab.