Generalforsamling 2017

Generalforsamling blev afholdt  i arkivets lokaler Skolevej 2, Horne onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30.

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt.

Sammensætningen af bestyrelsen kan ses under punktet “Om folkemindesamlingen” underpunkt: “Bestyrelse”.