Arkivets sommerudflugt 2018

I anledning af arkivets 90 års jubilæum blev der arrangeret en sommerudflugt, og  medlemmerne blev ligeledes inviteret til at deltage. Turen gik med bus til Søby Brunkulsmuseum ved Herning.

Så tirsdag den 3. juli kl. 8.00 var der afgang fra Horne Skole i strålende solskin. Kun afbrudt af en kaffepause undervejs nåede vi frem til museet, hvor vores guide først holdt et foredrag om brunkulslejren, der på sit højdepunkt havde et indbyggertal på ca. 2.500 personer – mænd, kvinder og børn, idet mange arbejdere havde deres familie boende i lejren, hvorefter vi blev kørt rundt i området med de mange smukke, men livsfarlige søer efter brunkulsgravningen. I krigsårene 1940-45 leverede brunkulslejren det største bidrag til Danmarks energiforsyning, og lejren var i drift frem til 1970. Det var en af Danmarks farligste arbejdspladser, hvilket også fremgår af Mindelunden, der ligger smukt på stedet. Der er nu plantet klitfyr på området for at forhindre sandflugt, og hele området er fredet.

Derefter var der frokost, og således forfrisket kunne vi bese de bygninger fra brunskulstiden, som museet består af – værksteder, forretninger, beboelse mv. Bygningerne gav et godt billede af livet i lejren dengang.

Hjemturen foregik via Grejs Dal, hvor vi også holdt en kaffepause.

Det var en rigtig god tur, som varmt kan anbefales. Den giver et indblik i et stykke  Danmarkshistorie, som vi nok ikke kender ret meget til.

Købmandsbutikken
Købmandsbutikken
Et hjem
Køkken
Seng med fjedre
Diverse redskaber
Mindesten
En af brunkulssøerne
Togvogne til at transportere brunkul ud i landet
“Trillebør” til kørsel af brunkul
Redskaber i forbindelse med brunkulsbrydningen
Kontoret
“Grisen” lokomotivet, der trak tipvognene