Billeder fra forårsudstillingen 2018

Billeder fra receptionen:

 

Udsnit af udstillingen:

Tekstiludstillingen: 

Forsvundne bygninger i Horne:

Luftfotos-udstillingen: