Generalforsamling 2016

Generalforsamling  blev afholdt  i arkivets lokaler på Horne Skole den 16. marts 2016  kl. 19.30.

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt.

 

Horne sogneråd
Horne Sogneråd