Tidligere Månedens Billeder

Marts 2019

Første forårsmåned med forårstegn overalt

Vejrvarsler af dyr:

Mange flagermus på aftenhimlen varsler godt vejr næste morgen. Jo nærmere de kommer beboelse, jo mere stabilt vil det gode vejr blive.

Det varsler regn, når bogfinken skriger. Vinteren bliver streng, hvis bogfinken søger mod hus.

Februar 2019

Ved stormfloden i januar 2019 opstod der et nyt afløb fra Noret i Bøjden

Vejrvarsler af dyr:

Lærker er de første trækfugle, der vender tilbage efter vinteren. De  må helst ikke komme for tidligt, og de må ikke synge før kyndelmisse (2. februar). Hvis de starter før denne dato, varsler det en lang vinter: lige så mange dage lærken synger før kyndelmisse, lige så mange dage skal den tie efter. Men hvis lærken begynder at synge præcis til kyndelmisse, varsler det til gengæld et smukt år.

Det bliver en smuk dag, når lærken allerede fra morgengry svinger sig syngende mod himmelen. Det varsler dårligt vejr, når lærken bliver nær jorden. Der er udsigt til uvejr, hvis lærken går på møddingen, sidder på huset eller drager til by.

Januar 2019

Snedkeriet og Trælasten, Horne

Vejrvarsler af dyr:

En streng vinter er i vente, når egernet æder meget og samler mange nødder og koglefrø. Vinteren bliver streng, hvis egernet ses ude til sent på året. Der er udsigt til en mild vinter, når egernet hopper meget rundt i træerne og fra gren til gren ved efterårstid.

Når allikerne skrigende og flokvis bryder op fra marken, betyder det om sommeren, at der er torden på vej. Om vinteren betyder det, at der er snefog på vej.

December 2018

Jul på Nørlundgaard ca. 1920

6. december :  Vejret på denne dag varsler vejret for hele julemåneden

9. december: Tøvejr på denne dag, varsler en mild vinter

Hvis vejret er smukt i den første adventsuge, vil det fortsætte med smukt vejr til jul

Julesommer giver påskevinter

En hvid jul varsler en grøn påske

Solskin i julen varsler et stormfuldt, men frugtbart år

Regn på 1. juledag varsler gråt og fugtigt vejr i fire uger

November 2018

Så blev det Skiftedag, hvor karlene og pigerne flyttede til nye pladser

Efterårspløjning – dengang dog med køer
Så slagtes der til den tilstundende højtid

1.  november  Kulde og sne på denne dag, varsler en meget hård, streng og lang vinter

10. november Mild Mortensaften varsler hvid jul

10. november Frost på natten mellem Mortensaften og Mortensdag varsler en kold vinter

11. november Falder løvet af træerne før Mortensdag , bliver det en kold vinter

11. november Er denne dag våd, varsler det en ustadig vinter. Er vejret derimod klart, vil                             vinteren blive streng

23. november Er vejret mildt på denne dag, varsles en streng vinter

25. november Frost denne nat, varsler frost i atten uger

Oktober 2018

Nedenstående billeder viser et lille udsnit af de ting, der kan beses på “skoleloftet”

Kold oktober varsler mild vinter

Mild oktober varsler sen vinter i marts

Får vi tåge i oktober, får vi meget sne til vinter

Hvis træerne ikke smider bladene i oktober, får vi streng vinter

28. oktober: Er vejret pænt på denne dag, er sne i julen en sikker sag

September 2018

Så nærmer sæsonen for hyggelige indendørs sysler sig

Væv fra Lindegården, Bøjden

1. september   Er vejret flot og klart på denne dag, får vi godt vejr hele måneden

8. september   Klart vejr på denne dag, varsler mildt forår

29. september Blæst på denne dag, varsler en hård vinter

29. september Tordner det på denne dag, får vi stærke efterårsstorme

Lyn og torden i september varsler en kold jul med meget sne

Mange agern på egen varsler sne og kulde i julen

August 2018

Der er så dejligt ude på landet

Er august måned varm i den første tid, bliver vinteren både lang og hvid

Er der solskin på Skt. Laurentii dag (10. august), så er rigdom på frugt en given sag

Regn i august giver smukt septembervejr

Er august varm i den første uge, får vi en kort vinter

Juli 2018

Dured’s Høj
Julhøj

2. juli  regner det på denne dag, vil det fortsætte i fyrre dage og nætter

13. juli regner det på denne dag, får bonden ikke sit hø hjem

19. juli regner det på denne dag, er der ingen kerner i nødderne

25. juli skinner solen klart denne dag, kan der ventes en streng vinter

25. juli regner det på denne dag, bliver vinteren mild

29. juli fuldmåne på denne dag giver en streng vinter

Så er der ferie – næste indlæg ca. 1.7.2018

Maj 2018

Kom maj, du søde milde…….

1. maj:  Når det regner på denne dag, skal jorden tørste hele sommeren

25. maj: Hvis det blæser på denne dag, kan vi forvente kraftig blæst resten af året

25. maj: Når det regner denne dag, får vi en god høst

Majs kulde, gør laderne fulde

April 2018

Billeder af den gamle – nu nedrevne – færgegaard i Bøjden

3. april :  Det bliver et dårligt vækst-år, hvis storken ikke er kommet på denne dato.

4. april :  Frost natten mellem 3. og 4. april varsler frost i endnu 40 nætter.

23. april: Det lover ikke godt for den kommende tids vejr, hvis frøerne kvækker allerede.

Marts 2018

Så er der sne

2. marts: den vindretning det blæser denne dag, vil sikkert holde det kommende kvartal.

9. marts: Blæser det meget på denne dag, vil det fortsætte med at blæse indtil høsten, og som vejret er den 9. marts ( 40 ridderes dag) vil det blive i 40 dage.

25. marts: Fryser det denne nat, vil det fryse endnu 40 dage.

Mild marts varsler en slem april.

Meget tåge og dis i marts varsler en våd og kølig sommer.

Februar 2018

Sner det på Kyndelmissedag (2. februar), får vi tidligt forår.

22. februar: Som vejret er på denne dag, sådan vil det fortsætte med at være i 40 dage.

Regn i februar varsler frost i marts.

Fra en svunden tid

Januar 2018

Hassenkamgaard, Bystævnevej, Bøjden

December 2017

6. december : vejret på denne dag varsler vejret for hele julemåneden

Julesommer giver påskevinter

Solskin i julen varsler et stormfuldt, men frugtbart år

Julestue i Horne Forsamlingshus

Glædelig jul og godt nytår

Se opdateringen under Arkivnyheder vedr. arkivet’s 90 års jubilæum.

November 2017

Hvem nu ej faar en Mortensgaas

han ved ej tidens maade:

På gåsens brystben er en aas

den spår om vinters nåde.

Ved brunt betydes frost og kuld,

men sneslud ved det hvide.

Et kødfuldt bryst gi’r nadver huld, 

derpå kan bonden lide.

——————————————

Er spånen af eg, birk og bøg ved Allehelgen tør,

man på en streng vinter sig belave bør

Folkehold på en gård – parat til dagens dont

2017

 

Arkivet åbner efter ferien den 1. onsdag i september

Nyt på hjemmesiden først ca. 1.10.2017 grundet ferie

Så er der ferie – næste indlæg ca. 1.10.2017

August 2017

Larsmisse (10, august) med klar himmel bringer streng vinter

Giver august for meget vådt, bliver september godt

Kommer august med hede kommer vinteren ofte med vrede

Bro over Minnegabet ved Bøjden Nor

Juli 2017

Regner det 2. juli, vil det fortsætte i fyrre dage og nætter

Regner det 13. juli, får bonden ikke sit hø hjem

Skinner solen klart 25. juli, kan der ventes en streng vinter

Regner det 25. juli, bliver vinteren mild

Juni 2017

Kukker gøgen efter Sct. Hans bliver sommeren varm

Sct. Hansdag våd varsler godt for sommerens vækst

Sct. Hans bål i Bøjden

Maj 2017

Måneden maj er opkaldt efter den romerske frugtbarhedsgudinde Maja

Maj-kulde gør bondens lader fulde

På vej til Bjerne

April 2017

De to første uger af april afspejler sommerens vejr

Aprils regn gavner både præst og degn

Sønder Hjørne Gården – stuehus  nyopført efter krigen – det gamle stuehus blev sprunget i luften af tyskerne

 Marts 2017

Som vejret er på de 40 ridderes dag (9. marts) vil det blive 40 dage derefter

Fortidsminde på Horne Land

Februar 2017

Skinner solen klar Kyndelmissedag (2. februar) så følger der megen sne efter

 Januar 2017

GODT NYTÅR

Horne Præstegård
Horne Præstegård

Jens Bang’s barndomshjem i Horne

Se det nye menupunkt vedr. Jens Bang’s oplevelser. Der kommer mere i næste måned.

DECEMBER 2016

Arkivets lille stand i Horne Forsamlingshus ved den årlige juleudstilling
Arkivets lille stand i Horne Forsamlingshus ved den årlige juleudstilling

NOVEMBER 2016

 Husk: Arkivernes dag den 12. november 2016 kl. 13.00 – 16.00

Kulde og sne på novembers første dag

k18

varsler vinteren lang og kold

Vinteren bliver streng, hvis de visne blade ikke er blæst af træerne på Allehelgensdag (første søndag i november).

Gamle billeder fra Bjerne

Bjerne Smedje

Bjerne Smedje

Efterårspløjning i Bjerne
Efterårspløjning i Bjerne
Bjerne
Bjerne – Sinebjergvej 22
Ovenstående gård i Bjerne set fra vejen
Ovenstående gård i Bjerne set fra vejen

Arneholmsgård/Arneholm/Arnholm

Se Martin Kej’s fortælling om Arnholm under “Horne Land før og nu”

Arnholm 1957
Arnholm 1957

Horne Østermølle, der brændte i 1959

Se Martin Kej’s fortælling om Østermøllen under “Horne Land – før og nu”

Horne Østermølle 1958
Horne Østermølle 1959

 Maj 2016

Den gamle - nu nedrevne - færgegaard i Bøjden
Den gamle – nu nedrevne – færgegaard i Bøjden

April 2016

Billeder fra “det gamle” Bøjden

Bøjden - Kalørvej - Bøjden Jernvare havde til huse her - tidl. var her købmandsbutik
Bøjden – Kalvørevej – Bøjden Jernvare havde til huse her – tidl. var her købmandsbutik
Bøjden skole
Bøjden skole

HLA 016

Opførelse af "det nye" mejeri på Bøjden Landevej. Mejeribestyrerboligen står endnu
Opførelse af “det nye” mejeri på Bøjden Landevej. Mejeribestyrerboligen står endnu
Det nye mejeri færdigopført
Det nye mejeri færdigopført
Et kig ad landevejen til færgehavnen
Et kig ad landevejen til færgehavnen
"Bedehuset" i Bøjden
“Bedehuset” i Bøjden
Bystævnevej
Bystævnevej
Bystævnevej med købmandsbutik forrest og Bøjden gl. mejeri i midten
Bystævnevej med købmandsbutik forrest og Bøjden gl. mejeri i midten
Bøjden Færgehavn - også dengang "udkantsdanmark"
Bøjden Færgehavn – også dengang “udkantsdanmark”

———————————————————————————————–

Se marts måneds indlæg under punktet: Horne Land før og nu

———————————————————————–

Februar 2016

Hermed en serie ældre billeder fra Hvedholm

HLA 076HLA 075HLA 074

Hvedholm
Hvedholm
Hvedholm
Hvedholm

————————————————————-

2016

Se januar måneds indlæg under punktet: lokalhistorier

———————————————————-

SNEBILLEDER FRA DENGANG VINTER VAR VINTER

HLA hjemmeside 037

Gård i Bøjden

HLA hjemmeside 043

HLA hjemmeside 064

Præstekærgaard

HLA hjemmeside 066

Horne Østermølle

HLA hjemmeside 069

HLA hjemmeside 068

Horne Kirke 

——————————————————————————————————————————————

Sprøjtehuset lå overfor “Kongens Nytorv”Sprøjtehuset lå overfor "Kongens Nytorv"Det gamle sprøjtehus

Sprøjtehuset og Hornes ældste hus
Sprøjtehuset og Hornes ældste hus
Nedrivning af sprøjtehuset
Nedrivning af sprøjtehuset

Sprøjtehuset findes ikke mere – men den gamle brandsprøjte kan beses i arkivets lokaler på Horne Skole.

Hornes gamle og nu forsvundne vindmøller:

I Horne har der været hele tre vindmøller: Horne Vestermølle, Horne Øster Mølle og Horne Vindmølle eller Grevens Mølle.

Grevens Mølle
Horne Vindmølle eller Grevens Mølle

Som erstatning for Horne Vandmølle  – gammel kronmølle ved Horne Mølle å – der nedbrændte i 1837, blev genopbygget men nedbrændte igen i 1845, valgte greven på Hvedholm at lade opføre en vindmølle 1847 nær Hvedholm Slot – kaldet Grevens Mølle eller Horne Vindmølle.

Horne Mølle nedbrændte i 1897 og blev genopført. Det menes, at Horne Mølle blev nedrevet i 1925, og mursten og byggematerialer blev genbrugt. Der er nu kun fundamentet tilbage på den nuværende efterskoles grund – Gl. Møllegård.

soklen på Grevens Mølle
Det eneste levn fra Horne Vindmølle
HLA hjemmeside 014 - Kopi
Horne Skole med Øster Mølle i baggrunden

Horne Øster Mølle blev bygget i 1902-03 af Niels Hansen, der var tidligere forpagter på Grevens Mølle, men da han blev uretfærdig anklaget for at have skudt en hare på grevens domæne, besluttede han at bygge sin egen mølle. Fra ca. 1860 var mølleriet blevet fri næring, og bønderne kunne nu gå til en hvilken som helst møller. Dette benyttede bønderne på Horne Land sig af, og greven måtte se sine kunder gå til Niels Hansen og andre møllere, hvorfor han tog konsekvensen af dette og nedrev sin gamle udtjente mølle (Horne Mølle).

Den 27. oktober 1959 opskræmmes Hornes beboere ved de enorme flammer, der slog op fra møllen, der nedbrændte til grunden.

Nu var der kun en af de gamle møller tilbage i Horne:

Horne Vestermølle
Horne Vestermølle

Da møllepligten blev afskaffet i 1860, var der andre, der havde lyst til at blive møller i Horne. Tømrer Jeppe Hansen havde en grund på en bakketop, og i 1873-74 byggede han en såkaldt hollandsk vindmølle med muret tårn, lagerbygninger, beboelse samt et bageri.

Vester Mølle var i drift frem til 1968, hvor en stærk storm fik møllehatten med vinger til at styrte ned. Mølletårnet  – se billedet – stod sådan frem til 2004, hvor det blev revet ned og dermed gjorde en ende på den gamle vindmølleæra på Horne Land.

Horne Vestermølle - blev nedrevet i 2004
Horne Vestermølle – blev nedrevet i 2004

“KGS. NYTORV”

Kgs Nytorv 001

Gammelt billede af “Kgs. Nytorv”

"Kgs. Nytorv"
“Kgs. Nytorv” nyere billede

Den vinkelbyggede gård ud mod Vesterballe blev kaldt “Kgs. Nytorv” – opkaldt efter en af beboerne, der blev kaldt kongen.

Huset var resterne af “Nauerbækgård”, som blev udflyttet til Bønnelandsvej 2 i 1856. De resterende bygninger blev brugt som fattighus, men gik senere over til at være i privateje. og de sidste ejere var Martha og Ludvig Jørgensen.

Tilbage i 1881 blev der oprettet pogeskole i bygningen, men den blev nedlagt igen året efter. Skolen fortsatte derefter som en læseskole for børn før skolestart og blev drevet af Marie Jørgensen – kaldet Solen – da hun altid var så glad. Der er usikkerhed om, hvornår skolen lukkede, men i 1944 eksisterede den stadig, men dog ikke længere end til Maries død sidste i fyrrene.

Huset blev revet ned i 1989, og i dag er der opført nye lejeboliger på grunden.

Gammelt luftfoto fra området omkring Trælasten
Gammelt luftfoto fra området omkring Trælasten

Nederst til højre ligger det nu nedrevne sprøjtehus , og man kan skimte rygningen af Hornes ældste hus. Lige overfor ligger “Kgs. Nytorv”.

Trælasten lukker i 1994, og i 2008 indrettes der lejligheder i bygningerne.