Generalforsamling 2023

Der afholdes generalforsamling onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.30 i Folkemindesamlingens lokaler på Horne Skole, Skolevej 2 med følgende dagsorden:

====================================================================================

Generalforsamlingen er nu afviklet i god ro og orden, og da der var genvalg over hele linjen, blev bestyrelsens sammensætning den samme som før.