Udflugt til FLUGT-museet i Oksbøl – april 2024

Arkivet har sammen med Faaborg Snapselaug været på udflugt til FLUGT-museet i Oksbøl.

Danmarkshistoriens største flygtningelejr lå i Oksbøl fra 1945-1949 og husede cirka 35.000 tyske flygtninge, primært kvinder og børn, da den var størst. 

Det er et virkelig spændende sted med udstillinger, der fungerer sammen med audioguides. Udenfor er der mulighed for lydvandring, og denne vandring er særdeles livagtig og spændende. Så selvom der intet er tilbage af den gamle lejr, kan man stærkt fornemme atmosfæren, som den må have været i lejren.

Udflugten blev sluttet af med plukning af porse til snaps.

Her følger et udvalg af billeder fra turen:

Månedens billede – april 2024

Ifølge et mundheld var april den sidste måned, der fik tildelt vejr, da skaberen skulle indrette året. Derfor fik april en blanding af det hele. Sådan lyder den hyggelige forklaring, og den har meteorologisk opbakning. April måned er da også kendetegnet ved hyppige passager af lavtryk og fronter.

Så med sommertid på plads og havemøblerne fremme, mangler der kun lidt flere blade på træerne.

Generalforsamling 2024

Generalforsamling afholdes i vore lokaler onsdag den 20. marts kl.19.30

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisorer
  • Valg af revisorsuppleant
  • Indkomne forslag (forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest den 12/3)
  •  Eventuelt
Horne sogneråd

Generalforsamlingen er nu afviklet i god ro og orden.

Marie Hintz valgte at trække sig fra bestyrelsen efter mangeårigt virke. I den anledning blev hun udnævnt til æresmedlem samt fik en dybfølt tak for hendes store indsats med tekstiler.

Resten af bestyrelsen er den samme som før – navnene kan ses under punktet: Bestyrelse.

Vedr. revisorer: Karl Aage Madsen trak sig som revisor, hvorefter revisorerne består af Anne Marie M. Rasmussen og Tove Wikkelsø.