Månedens billede – juni 2022

Det gamle folkelige danske navn var skærsommermåned, skær betyder ren og antyder i denne her forbindelse lys, og angiver at det nu er højsommer. 

Skarø’s gadekær med de grønbrogede tudser. Billedet stammer fra en af foreningens udflugter.

Månedens billede – maj 2022

Det er også i maj måned, at gøgen’s muntre kuk-kuk kan høres.

Af gøgens kukken kunne der tages varsel af det rette tidspunkt for såning af byg.

Gøgen gav også besked om hvor mange leveår, man havde igen, og om hvor længe landsbyens mø skulle vente på at blive gift. Stolede hun ikke på gøgen, kunne hun deltage i de ugifte pigers kapløb til majtræet – først fremme , først gift.

Månedens billede – marts 2022

  • Høres der torden i marts kan der forventes sne i maj
  • Mild marts giver almindeligvis en bøs april
  • Svaler i marts varsler en god sommer
  • Tåge i marts varsler varsler rimfrost i april og en våd og kølig sommer
  • Mild januar og lun februar giver ifølge folketroen meget hyppigt en kold marts måned.
  • Marts er aldrig ringere, end at den dog bringer ni gode dage.

Marts måned er opkaldt efter Mars – romersk krigsgud. Det ældre danske navn er Thors måned eller tordmåned,

Månedens billede – december 2021

Arkivet ønsker alle læsere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår – på gensyn i 2022

Hvad sker der i naturen?

 i søer og på lavvandede havområder ligger flokke af hvinænder (dykand)

fuglene puster sig op for bedre at kunne holde varmen (ses tydeligt hos solsort)

markmusens barkgnav sætter sig tydelige spor i de unge beplantninger

er det meget koldt, tilbringer grævlingen flere døgn i sin hule (sover ikke vintersøvn)

skovmusen kan endnu yngle

hasselmusen (syvsoverfamilien) sover vintersøvn i hule træer, fuglekasser og lignende

friske muldvarpeskud kan ses hele vinteren