Månedens billede – december 2021

Arkivet ønsker alle læsere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår – på gensyn i 2022

Hvad sker der i naturen?

 i søer og på lavvandede havområder ligger flokke af hvinænder (dykand)

fuglene puster sig op for bedre at kunne holde varmen (ses tydeligt hos solsort)

markmusens barkgnav sætter sig tydelige spor i de unge beplantninger

er det meget koldt, tilbringer grævlingen flere døgn i sin hule (sover ikke vintersøvn)

skovmusen kan endnu yngle

hasselmusen (syvsoverfamilien) sover vintersøvn i hule træer, fuglekasser og lignende

friske muldvarpeskud kan ses hele vinteren