Månedens billede – maj 2022

Det er også i maj måned, at gøgen’s muntre kuk-kuk kan høres.

Af gøgens kukken kunne der tages varsel af det rette tidspunkt for såning af byg.

Gøgen gav også besked om hvor mange leveår, man havde igen, og om hvor længe landsbyens mø skulle vente på at blive gift. Stolede hun ikke på gøgen, kunne hun deltage i de ugifte pigers kapløb til majtræet – først fremme , først gift.

Månedens billede – marts 2022

 • Høres der torden i marts kan der forventes sne i maj
 • Mild marts giver almindeligvis en bøs april
 • Svaler i marts varsler en god sommer
 • Tåge i marts varsler varsler rimfrost i april og en våd og kølig sommer
 • Mild januar og lun februar giver ifølge folketroen meget hyppigt en kold marts måned.
 • Marts er aldrig ringere, end at den dog bringer ni gode dage.

Marts måned er opkaldt efter Mars – romersk krigsgud. Det ældre danske navn er Thors måned eller tordmåned,

Månedens billede – december 2021

Arkivet ønsker alle læsere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår – på gensyn i 2022

Hvad sker der i naturen?

 i søer og på lavvandede havområder ligger flokke af hvinænder (dykand)

fuglene puster sig op for bedre at kunne holde varmen (ses tydeligt hos solsort)

markmusens barkgnav sætter sig tydelige spor i de unge beplantninger

er det meget koldt, tilbringer grævlingen flere døgn i sin hule (sover ikke vintersøvn)

skovmusen kan endnu yngle

hasselmusen (syvsoverfamilien) sover vintersøvn i hule træer, fuglekasser og lignende

friske muldvarpeskud kan ses hele vinteren

Månedens billede – oktober 2021

Gamle vejrvarsler

 • Kold oktober varsler mild vinter.
 • Tåge i oktober varsler megen vintersne.
 • Mild oktober giver kold senvinter i marts.
 • Megen ræveglammen i oktober varsler med stor sandsynlighed snarlig vinterkulde.
 • Vil træerne ej løvet fare, bliver vinteren streng, tag dig i vare!

Dagens længde er ved månedens begyndelse 11 timer og 31 minutter, og den aftager i løbet af måneden med 2 timer og 19 minutter.

Månedens billede – juli 2021

Denne højsommermåned har navn efter Julius Cæsar, som blev myrdet i år 44 f. Kr.
Det gamle danske månedsnavn er ormemåned. Det hentyder måske til, at der i julivarmen let går ”orm” i kødet.
En anden forklaring kan være, at ”orme”, dvs. hugorme og snoge, gerne vil sole sig og derfor hyppigt ses i juli, når vejret er godt.

Sct. Hans i Bøjden

Go’ ferie – på gensyn til september 2021

Så er der ferie – næste indlæg ca. 1.9.2016

Månedens billede – juni 2021

Der er så dejligt ude på landet …….. især på Horne Land
 • Laveste temperatur i juni måned er målt i 1936 og var på minus 3,5 grader. 
 • Koldeste juni måned var i 1923 med 10,7 grader.
 • Højeste temperatur i juni er målt i 1937 og var på 35,5 grader. 
 • Varmeste juni måned var i 1889 med 18,2 grader. 
 • Maksimum nedbør i juni er 123 mm målt i 1946. 
 • Minimum nedbør i juni er 1 mm målt i 1992. 

Månedens billede – maj 2021

Gamle visdomsord om gøgen:

Kukker gøgen inden 7. maj, ophører den at kukke, når den sér den første
høstak. Kukker den første gang efter 7. maj ophører den at kukke, når den sér
ni høstakke.
• Når man en tidlig morgen hører gøgen kukke og man er fastende, hedder det, at
gøgen ganter eller gækker een.
• Hvis gøgen kukker paa bar kvist bliver det sen høst.

Månedens billede – april 2021

Hvis april starter mild, vil den ende hård/vred.
En smuk april varsler en skidt maj.
Svaler i april varsler en varm sommer.
Regner det i april, gør det bondens afgrøder godt.

En tør marts, en våd april og en kold maj skal fylde laderne.
• Aprils væde er bondens glæde.
• Er storken hvid, når den kommer hertil først i april, får man en tør sommer, er den sort
får man en fugtig sommer.
• Ser man storken, første gang den er kommen om foråret, flyvende, skal man
flytte eller rejse. Ser man den gående eller stående, skal man blive.
• Hvis krager og skader bygger deres reder højt i træernes kroner, bliver
sommeren våd, bygges rederne lavt bliver sommeren tør.
• Frøernes sang om aftenen betyder godt vejr den følgende dag; og når frøerne om
våren begynder at kvække, er det tid at så havre; og man skal så byg, når slåen springer ud.

3. april Det bliver et dårligt vækstår, hvis storken ikke er kommet på denne dato.

4. april (Skt. Ambrosius dag) Kan man se rødløg på denne dag, får man tidligt forår.
4. april (Skt. Ambrosius dag) Frost natten mellem 3. og 4. april varsler frost i endnu 40 nætter.

23. april Det lover ikke godt for den kommende tids vejr, hvis frøerne kvækker allerede.

Nostalgiske billeder: